Om Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar fastigheter med nyproducerade och yteffektiva lägenheter. Våra fastigheter finns i Storstockholm i nära anslutning till allmänna kommunikationer.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar fastigheter med huvudsakligen kvadrat- och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Genom köpeavtal kommer bolaget växa snabbt de närmaste åren och 2025 äga och förvalta nästan 6 000 lägenheter. Därtill kan ytterligare objekt genom förvärv tillkommaBeståndet finns i Storstockholm i nära anslutning till allmänna kommunikationer. Lägenheterna hyrs bl.a. ut till skolor, sjukvård och företagVisionen är att fylla behovet av bostäder för mindre hushåll till priser som alla med inkomst ska ha råd med. 

Svenska Nyttobostäder är sedan november 2020 noterade på Nasdaq First North Growth Market. 

0
Förvaltningsportföljen
0
Lägenheter i förvaltning

Vision

Svenska Nyttobostäder ska bli den mest flexibla och lyhörda förvaltaren inom uthyrning av bostäder och lokaler till företag, myndigheter och privatpersoner.

Affärsidé

Svenska Nyttobostäder ska långsiktigt äga och förvalta yteffektiva förvaltningsbostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm.

Mål

Svenska Nyttobostäder har som övergripande strategi att successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade yteffektiva bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm.

Kompetens

Inom bolaget finns kompetens inom förvärv och uthyrning samt ekonomisk och teknisk förvaltning.