Moderna förvaltningsbostäder i Stockholm

Vi äger och förvaltar nyproducerade bostadsfastigheter i kommunikationsnära lägen inom Storstockholm.

  • 53.00 SEK Stamaktie
  • 84.00 SEK Preferensaktie

Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd består av yteffektiva, klimatsmarta bostäder.
Med sikte på framtiden utvecklas förvaltningen med moderna och digitala arbetssätt.

Senaste pressrelease

Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik

Med anledning av dagens medieuppgifter i SVT samt Hem och Hyra om att personer måste lämna lägenheter i Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd i Hässelby Strand och Häggvik vill Svenska Nyttobostäder göra följande klargörande: Under dagen har ett antal personer tvingats avflytta från lägenheter i Svenska Nyttobostäders fastigheter Mälarterrassen i Hässelby Strand och Häggvik Nova i Sollentuna.…

Läs hela pressmeddelandet

Här hittar du Svenska Nyttobostäders bolagsbeskrivning.

Läs bolagsbeskrivning

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar förvaltningsfastigheter i Stockholmsregionen. 

Läs om Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder hyr ut nyproducerade bostäder i attraktiva områden, nära bra kommunikationer.

Se alla Fastigheter

Investerarsidorna innehåller finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter.

Till Investor Relations

Yteffektiva och klimatsmarta bostäder med hög standard

Nybyggda och moderna

Alla bostäder är yteffektiva och varenda kvadratmeter är optimerad så den boende ska uppleva att bostaden är genomtänkt och större. Bostäderna är alltid modernt utrustade för att förenkla vardagen.

Vi skapar communities

Vi har gjort stora satsningar på social hållbarhet genom gemensamma ytor, delningstjänster och en digital community-plattform – vilket har visat sig skapa en starkare sammanhållning bland hyresgästerna.

Digitala hem

Alla fastigheter är utrustade med digitala lås. De boende kan välja att låsa upp bostaden med sin smartphone. Det går utmärkt att dela ut tidsbegränsade nycklar till besökare eller home service-tjänster.