Moderna förvaltningsbostäder i Stockholm

Vi äger och förvaltar nyproducerade bostadsfastigheter i kommunikationsnära lägen inom Storstockholm.

Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd består av yteffektiva, klimatsmarta bostäder.
Med sikte på framtiden utvecklas förvaltningen med moderna och digitala arbetssätt.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar förvaltningsfastigheter i Stockholmsregionen. 

Läs om Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder hyr ut nyproducerade bostäder i attraktiva områden, nära bra kommunikationer.

Se alla Fastigheter

Svenska Nyttobostäder förbereds för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Till Investor Relations

Yteffektiva och klimatsmarta bostäder med hög standard

Nybyggda och moderna

Alla bostäder är yteffektiva och varenda kvadratmeter är optimerad så den boende ska uppleva att bostaden är genomtänkt och större. Bostäderna är alltid modernt utrustade för att förenkla vardagen.

Vi skapar communities

Vi har gjort stora satsningar på social hållbarhet genom gemensamma ytor, delningstjänster och en digital community-plattform – vilket har visat sig skapa en starkare sammanhållning bland hyresgästerna.

Digitala hem

Alla fastigheter är utrustade med digitala lås. De boende kan välja att låsa upp bostaden med sin smartphone. Det går utmärkt att dela ut tidsbegränsade nycklar till besökare eller home service-tjänster.