Kvadratsmarta lägenheter i kommunikationsnära lägen

Vi utvecklar, äger och förvaltar nyproducerade bostadsfastigheter i Storstockholm.

Nybyggda och moderna

Alla bostäder är yteffektiva och varenda kvadratmeter är optimerad så den boende ska uppleva att bostaden är genomtänkt och större. Bostäderna är alltid modernt utrustade för att förenkla vardagen.

Vi skapar communities

Vi har gjort stora satsningar på social hållbarhet genom gemensamma ytor, delningstjänster och en digital community-plattform – vilket har visat sig skapa en starkare sammanhållning bland hyresgästerna.

Digitala hem

Flera av våra fastigheter är utrustade med digitala lås. De boende kan då välja att låsa upp bostaden med sin smartphone. Det går utmärkt att dela ut tidsbegränsade nycklar till besökare eller home service-tjänster.

Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd består av kvadratsmarta bostäder.

Med sikte på framtiden utvecklas förvaltningen med moderna och digitala arbetssätt.