Villkor för sökande

Villkor för den som söker boende

 • Den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. För 2024 är beloppet 6 090 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 10 061 kronor.
 • Sammanslagning av inkomst godtas för sammanboende par. Huvudsökande behöver uppnå minst 50% av inkomstkravet.
 • Du behöver kunna styrka att din inkomst når upp till inkomstkravet minst tre månader framåt.
 • Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, pension, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande. Vi godkänner inte borgenärer eller kapital som inkomst.
 • Familjebevis för de vuxna som ska bo i bostaden är ett krav, ha det i beredskap när du ansöker om bostaden.
 • Nuvarande hyresavtal behöver sägas upp i samband med att nytt hyresavtal kan tecknas.
 • Om du har en äganderätt (villa, radhus, kedjehus, parhus) eller bostadsrätt behöver du visa upp försäljningsdokument/mäklaruppdrag. Om du lämnar in ett mäklaruppdrag kommer du att behöva visa ett försäljningsdokument sex månader efter inflyttningsdatum.
 • Vid skilsmässa krävs kvitto från tingsrätten på ansökan om skilsmässa, innan du anmäler intresse för lägenheten.
 • Du behöver ha goda boendereferenser från tidigare boende.
 • Du behöver ha e-legitimation för att signera hyresavtalet.
 • Ha samtliga intyg i beredskap om du accepterar lägenheten.
 • Max antal hushållsmedlemmar:
  • 1 rum och kök – 2 personer
  • 2 rum och kök (upp till 30 kvm) – 2 personer
  • 2 rum och kök (från 30 kvm) – 3 personer
  • 3 rum och kök – 4 personer
  • 4 rum och kök – 5 personer

Ekonomisk bedömning
Skulder och betalningsanmärkningar hos Kronofogden godkänns inte.