Frågor och svar

Söka lägenhet

Här hittar du information om hur du söker lägenheter hos Svenska Nyttobostäder.

Min hyra

Här hanteras frågor och information om din månadshyra.

Mitt hyresavtal

Information och svar på frågor om ditt hyresavtal finns här.

Min lägenhet

Hitta svar på alla frågor rörande din lägenhet och dess faciliteter.

Felanmälan

Lär dig hur du gör en felanmälan och vilka problem du kan rapportera.

Ordningsregler​

Här hittar du information om gällande ordningsregler och riktlinjer

Sophantering

Här hittar du information om hur avfall och sopor ska hanteras och sorteras.

Övriga frågor

För alla andra frågor som inte passar in under andra kategorier.

Söka lägenhet

Alla våra hyresrättsbostäder förmedlas av Bostadsförmedlingen eller HomeQ. Vi har ingen intern kö eller förturssystem.

Handläggningsprocessen ser olika ut på Bostadsförmedlingen respektive HomeQ. Söker du via Bostadsförmedlingen kan det ta något längre tid eftersom de har en egen process innan vi får ett förslag på hyresgäst skickat till oss. Målet är att vår interna handläggning ska ta max en arbetsvecka, därefter blir du kontaktad om du får lägenheten eller inte. Notera att handläggningsprocessen är längre vid uthyrning av nyproduktion eftersom vi då kan ha flera hundra lägenheter att hyra ut samtidigt.

Ja, om en lägenhet förmedlas till ungdomar framgår det av annonsen på Bostadsförmedlingen respektive HomeQ. Det är inte säkert att ungdomslägenheter finns i samtliga fastigheter.

I dagsläget har vi inte några studentlägenheter.

I dagsläget har vi inte några seniorlägenheter.

Min hyra

Hyresavin skickas ut månadsvis i PDF-format till din angivna mailadress och betalas i förskott. Den ska vara oss till handa senast sista vardagen i månaden. Du kan även se din avi genom att gå in på “Mina sidor i Pigello” via Your Block-appen.

Hyresavin skickas ut i mitten på månaden och betalas senast sista vardagen i månaden. Hyran betalas i förskott så den avi du får i mitten på januari avser februari.

Du hittar dina hyresavier i under “Mina sidor i Pigello”, där kan du se vilka som är betalda och inte. Du kommer enklast in på ”Mina sidor i Pigello” via Your Block-appen. Notera att du inte direkt kan se en förändring när du gjort en inbetalning utan det kan ta några arbetsdagar innan pengarna når oss.

Dina hyresavier hittar du under “Mina sidor i Pigello” men du kan även kontakta vår kundsupport för att få en ny kopia. Du kommer enklast in på ”Mina sidor i Pigello” via Your Block-appen.

Vi kan betala tillbaka eller kvittera inbetalningen mot kommande avi. Kontakta supporten och beskriv vad som hänt så hjälper vi dig vidare.

Du betalar alltid hyran i förskott men du kan inte betala mer än en månad i förskott utan din avi. Detta för att varje månad har ett unikt OCR-nummer.

I dagsläget erbjuder vi tyvärr inte autogiro.

Du hittar ditt hyresavtal under “Mina sidor i Pigello” om du har signerat ditt avtal digital. Har du skrivit under ett fysiskt avtal har du fått en kopia på det. Om du önskar en ny kopia så kan du beställa det via vår support.

Ditt hyresbelopp hittar du på din hyresavi. Utöver hyresbeloppet kan det tillkomma kostnader för bredband, värme och varmvatten.

Hyreshöjningen sker efter årsskiftet. Information om att hyreshöjning kommer ske ska skickas ut tre månader innan den genomförs. Hur mycket hyreshöjningen blir beror på vad som förhandlas fram mellan marknadens parter.

I ditt hyresavtal framgår det vad som ingår i din månadshyra. Du kan även se det på dina hyresavier.

En kreditupplysning är till för att göra en riskbedömning om du har ekonomiska förutsättningar att betala hyran och baseras på din personliga ekonomiska historik och nuläge. Vi tar kreditupplysningar på alla våra privata hyresgäster och det är en del av processen för att kunna hyra av oss.

 

Vänligen observera att vi inte godkänner dig som hyresgäst om du har betalningsanmärkningar.

Enligt 12 kap. 20 § jordabalken ska en bostadshyresgäst betala hyra i förskott den sista vardagen i månaden. Om så inte sker är det grund för avtalets upphörande och vi kan komma att säga upp dig. Det är därför jätteviktigt att du betalar hyran i tid.

Ditt OCR-nummer återfinns på din hyresavi som kommer en gång i månaden. Se markeringar på bilden.

Ska du betala hyran från en utländsk bank behöver du använda dig av IBAN. Kontakta vår support och ange vilken fastighet du bor i skickar vi ett IBAN-nummer till dig.

Om du inte har automatisk uppdatering av appar inställt i din telefon behöver först titta om berörd app behöver uppdateras. Om det fortsätter att krångla så maila vår support och beskriv noggrant ditt ärende. OBS! Radera aldrig ditt Your Block konto då det ej går att återställa

Mitt hyresavtal

Både avtalsnumret och lägenhetsnumret finns i ditt hyresavtal som du hittar i “Mina sidor i Pigello”. Avtalsnumret hittar du längst upp till höger i ditt hyreskontrakt och lägenhetsnumret finner du under punkten “Lägenhetens adress m.m”. Lägenhetsnumret står även på din lägenhetsdörr eller på dörrkarmen ovanför.

För att byta din lägenhet måste du ha bott i bostaden minst ett år. Du kan ansöka om ett lägenhetsbyte genom att fylla i denna blankett: (Mall 74 på Fastighetsägarnas hemsida). Blanketten ska skickas till vår kundsupport.

För att bytet ska godkännas krävs det att du har beaktansvärda skäl samt att personen du vill byta med uppnår våra villkor. Bifoga en kopia på deras nuvarande hyresavtal, anställningsbevis, personbevis samt familjebevis. Vi godkänner inga betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer om lägenhetsbyten på Hyresgästföreningens hemsida.

Ja, om du vill hyra ut din lägenhet måste du först skicka in en förfrågan till oss. Under ”dokument” i Mina sidor finns en blankett som heter ”Ansökan om andrahandsuthyrning”. Fyll i blanketten och skicka in till info@nyttobostader.se. Vanligtvis tar det cirka 3-4 veckor att få besked om din andrahandsuthyrning blir godkänd eller ej. Vi rekommenderar därför att ansöka i god tid. Notera att du har fullt ansvar för att din andrahandshyresgäst sköter sig och betalar in hyran etc.

Du säger upp din lägenhet genom att logga in på mina sidor i Pigello under fliken ”Mina avtal”.

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader och räknas per månadsskifte från uppsägningen. Uppsägningen ska mailas till vår kundsupport.

Om du säger upp din lägenhet den 15 januari blir din sista dag i lägenheten 30 april. Med tre kalendermånader räknas februari, mars och april.

Nej, personen måste söka lägenheten via Bostadsförmedlingen eller HomeQ beroende på vart lägenheten förmedlas. Vi gör i allmänhet inga överlåtelser men om du vill överlåta lägenheten till någon som har bott i lägenheten med dig kan vi göra en individuell prövning. Då krävs att ni bott tillsammans i minst två år.

För andrahandsuthyrning krävs vårt godkännande. Vi har restriktiv hållning till att godkänna kortare hyresperioder (likt Airbnb). Det krävs att du hyr till en och samma person under perioden du ansökt för och fått godkänt för. Se frågan om andrahandsuthyrning för mer information och hur du ansöker om godkännande.

Hyr du ut din hyresrätt i andrahand utan vårt tillstånd kan det vara till grund för förverkande och du kan bli av med din hyresrätt.

Du behöver inte ansöka om att ha en inneboende så länge du själv bor i lägenheten. I fastigheter med digitala nycklar kan du själv tilldela access till din inneboende samt bjuda in personen till Your Block.

Nycklar återlämnas i samband med att besiktning utförs av din lägenhet. Om du inte närvarar vid besiktningen eller av annan anledning inte överlämnar nycklarna direkt till personalen kan de, efter överenskommelse, lämnas i ett nyckelskåp eller i lägenheten beroende på vilken fastighet du bor i. Om nycklarna inkommer för sent eller inte alls kommer du bli debiterad för ett låsbyte.

Om du vill att någon annan ska representera dig vid besiktning behöver du meddela oss detta skriftligt i god tid och ange namn och personnummer och fylla i vår fullmaktsblankett på den som kommer närvara i ditt ställe. Då får denna person även återlämna nycklarna till oss. Ska du återlämna dina nycklar i ett nyckelskåp eller i lägenheten kan du låta någon annan göra detta åt dig men tänk på att det fortfarande är du som ansvarar för att vi får tillbaka nycklarna i rätt tid.

Enligt hyreslagen får du tillträda lägenheten nästkommande vardag om ditt avtal börjar en helg- eller röd dag, samt att föregående hyresgäst har rätt att behålla nycklarna till kl 12 vardagen efter kontraktets utgång. Om föregående hyresgäst valt att lämna lägenheten tidigare kan du dock få tillträde samma dag ditt kontrakt börjar gälla trots helg, kontakta support för att se vad som gäller för just dig.

Du behöver inkomma med uppdaterat personbevis till oss via vår kundsupport. Personbeviset kan du ladda ned på Skatteverkets hemsida.

I våra lägenheter får:

  •  två (vuxna) personer bo i 1  rum och kök
  •  två (vuxna) personer bo i 2 rum och kök
  •  fyra personer bo i 3 rum och kök
  •  fem personer bo i 4 rum och kök

Vi tillhandahåller inte ritningar med mått utan använder oss av något som heter Bofaktablad. En del Bofaktablad finns under “Mina sidor i Pigello”. Om du inte hittar ditt Bofaktablad där är du välkommen att maila vår support.

Du kan på ett enkelt sätt ta reda på vad ditt områdes id är på https://elområde.se/

Min lägenhet

Pigello är vår leverantör av fastighetssystem och där du som hyresgäst har tillgång till ditt hyreskontrakt, hyresavier och felanmälan. Det är endast via Pigello som vi tar emot felanmälan. Du kan felanmäla ett specifikt objekt i din lägenhet och en skada i allmänna utrymmen som avser hela fastigheten.

Your Block är en boendeapp och syftar till att förenkla kommunikationen mellan förvaltare och hyresgäster. Det är även möjligt för er hyresgäster att kunna kommunicera med varandra i appen. På Your Block skickar förvaltarna ut uppdaterad information om de ändringar som sker i fastigheten. Därför rekommenderar vi starkt att du laddar ner Your Block-appen för att kunna ta del av informationen som rör din fastighet.

För att teckna ett elavtal behöver du ditt anläggnings-ID, ett unikt nummer som avser just din lägenhet. Detta skickas ut i samband med att du skriver kontrakt. Elnätsavgiften betalas till nätägaren i området, sedan kan du välja vilken leverantör du vill för elförbrukningen. Du kan jämföra olika elavtal på exempelvis www.el.se

Du kan på ett enkelt sätt ta reda på vad ditt områdes id är på https://elområde.se/

I de flesta fastigheter har vi upphandlat ett förmånligt bredbandsavtal för hela fastigheten och kostnaden för detta läggs på hyran och kan inte väljas bort. Hur mycket det kostar beror på fastighet. I enstaka fastigheter tecknar du eget avtal för bredband. Det framgår av ditt hyresavtal om du behöver teckna eget abonnemang eller inte.

Varje fastighet har ett centralt värmesystem som är automatiskt. Det innebär att radiatorerna börjar värma upp när det blir kallare temperatur utomhus. Det kan ta några dagar för dem att anpassa sig, speciellt under våren och hösten när temperaturen skiftar mycket. Lägsta tillåtna temperatur i lägenheten är 18°C men standard i våra lägenheter ligger runt 21°C. När luften når den temperaturen slutar radiatorerna att värma, därför kan de kännas kalla även om de är “på” och fungerar som de ska.

Vi har dessvärre inga extra förråd att hyra ut. Källarförråd ingår för de flesta mindre lägenheter. De lägenheter som inte har källarförråd har antingen en extra garderob eller förråd inne i lägenheten istället.

Vi har ingen intern kö, all uthyrning sker via Parkando AB. Om du vill hyra en parkeringsplats eller har frågor avseende parkering behöver du höra av dig till dem.

Kontaktuppgifter till Parkando hittar du här

Nej, vi tillåter inte inglasning av balkong.

Persienner kommer inte med lägenheten. Vi tillåter inte mellanglaspersienner eftersom det kräver att man borrar i fönstren. Vill du ha andra typer av persienner, rullgardin eller vanliga gardiner går det bra att sätta upp själv. Det är inget vi erbjuder eller bekostar.

Cirka två veckor innan du ska flytta in i en lägenhet med digitala nycklar kommer du få ett välkomstbrev om hur du laddar ned dom till din telefon. Nyckeln börjar gälla först kl 13:00 på inflyttsdagen eller första vardagen efter om inflyttsdagen infaller på en helg.

Vi har samma låssystem i hela fastigheten och gör inga låsbyten om det inte finns särskilda skäl för det. Det kan exempelvis vara att du är utelåst, då kan du få ett nytt tillfälligt lås som ersättning.

Brand, inbrott och andra olyckor kan drabba oss när vi minst anar det. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du har orsakat i fastigheten. Det gäller både i lägenheten men också i allmänna utrymmen eller hos dina grannar. Det är därför viktigt at du har en gällande hemförsäkring från den dagen du flyttar in.

Till exempel
Din tvättmaskin läcker och leder till fuktskador i din lägenhet samt hos grannen nedanför kan du bli ersättningsskyldig för skadorna.
Skulle det bli inbrott i ditt förråd kan du få ersättning för de stulna sakerna om du är försäkrad.

Har du ingen försäkring bör du teckna det omgående.

Om du upptäcker ohyra i din lägenhet eller ditt förråd är du skyldig att omgående göra en felanmälan till oss på “Mina sidor i Pigello”. Skicka gärna med bilder om det är möjligt.

Vi kommer sedan att ta kontakt med en skadedjursbekämpare som kommer att kontakta dig direkt.

Om du ser någon typ av ohyra i allmänna utrymmen så som entré eller korridor uppskattar vi om du gör en felanmälan gällande detta då det hjälper oss att snabbt lösa problemet.

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare men om det av någon anledning skulle saknas behöver du göra en felanmälan på “Mina sidor i Pigello”.

Det är ditt ansvar att funktionstesta brandvarnaren minst en gång om året samt att byta batterier om möjligt vid behov.

Det är tillåtet att måla om eller tapetsera i lägenheten. Arbetet måste vara fackmannamässigt gjort och återställas när du flyttar ut. Det betyder att om du flyttar från lägenheten behöver du måla samma färg som det var när du flyttade in. Kontakta oss om du är osäker på vilken färg du ska använda.

Många av våra lägenheter är förberedda för tvätt-eller diskmaskin för att kunna underlätta din vardag. Om du vill installera något av detta så är du välkommen att kontakta vår support.

Det är tillåtet att sätta upp hyllor och tavlor men inte i väggar som omger badrum. Var noga med att ta reda på vilket material väggarna är gjorda av för att använda rätt borr, plugg och skruv. När du flyttar ut från lägenheten behöver du återställa väggarna genom att spackla igen alla hål och måla väggen.

Du får tillträde till lägenheten tidigast klockan 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om inflyttsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Om din nyckel är digital kommer du få ett välkomstbrev med information om hur den fungerar cirka två veckor innan inflyttning. Om din nyckel inte är digital behöver du boka tid för hämtning av denna.

Glöm inte att teckna en hemförsäkring, elavtal och adressändring, både hos Skatteverket och på Adressändring. Viktigt att din första hyra är betald innan du flyttar in.

Innan du flyttar in dina möbler rekommenderar vi att du går igenom lägenheten för att kolla att allt är okej och dokumenterar eventuella skador. Vi gör alltid en besiktning när tidigare hyresgäst flyttar ut men ibland händer det att vi missar något.    

Har du blivit utelåst under kvällstid eller helg behöver ni ringa jouren, du får ett nytt tillfälligt lås som ersättning. Utryckningskostnaden av jouren kommer att bekostas av er.

På dagtid på vardagar kan du maila till vår support så hjälper vi dig så fort vi kan.

De flesta fastigheterna har digitala lås, vilket innebär att du själv kan tilldela access till familjemedlemmar som saknar nyckel. Om du har fysiska nycklar kan du beställa extra mot en kostnad, det ser dock olika ut i olika fastigheter och bedömning görs i enskilt fall. Gör en felanmälan under “Mina sidor i Pigello” för att få hjälp med detta.

Alla fastigheter har inte portkod av säkerhetsskäl. Om portkod finns hittar du den i välkomstmailet som skickas ut i samband med kontraktsskrivning eller inflyttning. Om koden skulle ändras under tiden du bor hos oss går vi ut med den informationen via mail.

Det finns ingen porttelefon men i dom fastigheter där det finns digitala nycklar kan du öppna dörren på distans. Vi värderar trygghet och vill förhindra att obehöriga tar sig in i huset. Ska du ha gäster får du gå ner och öppna porten.

Det finns ingen porttelefon, däremot kan du bjuda in familjemedlemmar att ta del av dina digitala nycklar via Your Block, alternativt kan du öppna porten på distans.

Innan du flyttar ut är det dags för besiktning. När besiktningen sker ska lägenheten vara tömd och städad (läs med under flyttstädning).

Se till att lägenheten är återställd till det skick den var i när du flyttade in, åtgärda eventuella hål i väggarna. Om du känner dig osäker på om något behöver göras så kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Om lägenheten inte är i gott skick vid besiktningstillfället kommer du bli betalningsskyldig för eventuella åtgärder vi som hyresvärd måste göra för att återställa lägenheten.

Lämna kvar bruksanvisningar till vitvaror om det finns.

När man flyttar in i en ny lägenhet är det viktigt att den känns ren och fräsch. För att säkerställa detta brukar man göra en flyttstädning. Det är en ordentlig rengöring av lägenheten och det är viktigt att du följer vår checklista för att säkerställa att du inte missat något.

Ja, om du vill hyra ut din lägenhet måste du först skicka in en förfrågan till oss. Under ”dokument” i Mina sidor finns en blankett som heter ”Ansökan om andrahandsuthyrning”. Fyll i blanketten och skicka in till info@nyttobostader.se. Vanligtvis tar det cirka 3-4 veckor att få besked om din andrahandsuthyrning blir godkänd eller ej. Vi rekommenderar därför att ansöka i god tid. Notera att du har fullt ansvar för att din andrahandshyresgäst sköter sig och betalar in hyran etc.

Felanmälan

För att göra en felanmälan går du in på ”Mina sidor i Pigello” som du hittar i Menyn i Your Block-appen. Du skickas då vidare till Pigello där du kan göra en felanmälan på ditt objekt eller på fastighetens allmänna utrymmen. Det är viktigt att du är noggrann i din beskrivning av felet för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Om vi har frågor gällande din anmälan kommer vi att skriva det direkt i ärendet, därför är det viktigt att du har på notiser för att inte missa viktig information från oss.

Rengör filtret i första hand. Om det inte hjälper kan du göra en felanmälan så hjälper vi dig att beställa ett nytt.

Ibland kan man behöva spola en stund om det varit avstängt. Städföretag eller tidigare hyresgäst kan ha stängt av varmvattnet i samband med flyttstädning. Du kan enklast sätta på varmvattnet genom att vrida på vredet som sitter på diskhon eller under handfatet. Om problemet kvarstår gör en felanmälan.

Är du nyinflyttad och saknar ström bör du dubbelkolla att du har ett aktivt elavtal. Om du som redan inflyttad plötsligt förlorar ström ska du börja med att kolla säkringar och jordfelsbrytare. Om inget slagit ifrån där kan du kolla om strömmen verkar ha gått i hela fastigheten och området eller om det bara är i din lägenhet. Du kan till exempel kolla på nätägarens hemsida över pågående strömavbrott. Ligger felet hos dem kan vi inte göra något. Verkar strömavbrottet isolerat till din lägenhet gör du en felanmälan. Om det är efter kontorstid hänvisar vi dig istället till jouren. Numret till jouren hittar du i ditt trapphus och appen Your Block.

Om det upplevs kallare än 18°C ber vi dig mäta temperaturen i hemmet. För att göra det ska du använda en vanlig termometer och mäta temperaturen mitt i ett rum, cirka 60 centimeter ovanför golvet samt minst 1 meter från fönster och ytterväggar. Om temperaturen är under 18°C gör du en felanmälan.

Ibland kan det vara så att vattnet är avstängt. För att sätta på vattnet till diskmaskinen behöver vrida på vredet som ofta finns på foten av blandaren och som leder ner kallvatten till diskmaskinen. Om diskmaskinen fortfarande inte fungerar behöver du göra en felanmälan. Glöm inte att uppge serienummer, produktnummer och modellnummer när du skickar in din felanmälan, det underlättar hanteringen.

Om någon har brutit sig in i ditt förråd är det viktigt att du gör en polisanmälan. Vi kan bistå med material från övervakningskamerorna (det skickas endast direkt till polisen). Har du blivit av med saker kan du kontakta din hemförsäkring. Om förrådet tagit skada är det även viktigt att du gör en felanmälan till oss så att vi kan åtgärda det.

Ordningsregler

I Your Block-appen och under ”Mina sidor i Pigello” kan du hitta en Boendepärm med ordningsregler för just din fastighet.

Alla som bor i fastigheten har ett ansvar gentemot sina grannar att visa hänsyn och respekt. Om du upplever att en granne inte följer ordningsreglerna kan du i första hand kontakta personen själv och på ett lugnt och vänligt sätt tala om att du blir störd – ofta kan situationen lösas direkt. Om detta inte hjälper, kontakta oss så kan vi ta kontakt med personen i fråga. Uppge gärna lägenhetsnummer. Vi har ingen egen störningsjour. Om du känner dig hotad eller brott pågår ring 112.

Dubbelkolla att porten går i lås och släpp inte in någon du inte känner igen. Du har rätt att fråga personen om hen bor i fastigheten och om personen känner någon i fastigheten. Om personen inte verkar ha någon rimlig anledning och inte avlägsnar sig, ring 112 och meddela hyresvärden. Det finns kameraövervakning i många av våra fastigheter så meddela oss gärna vilken tid du stött på personen så kan vi hjälpa polisen med material.

Ja, vi tillåter husdjur. Kom ihåg att du har ansvar över att plocka undan efter djuret och se till att det inte smutsar ner eller skadar lägenheten och övriga utrymmen i fastigheten. Vid skador kommer du att behöva bekosta reparation.

Nej, du får inte grilla på balkongen. Detta avser även elgrill. I vissa fastigheter är det dock tillåtet att grilla på innergården.

Nej, det är totalt rökförbud i våra fastigheter. Detta inkluderar balkongen, entréer och andra allmänna utrymmen som exempelvis innegård.

Försök i första hand att prata med grannen själv och tala om att det stör dig. Det är inte tillåtet att röka på balkongen, så kontakta oss med lägenhetsnummer och bild (på fimpar eller liknande) som stöd så tar vi det vidare med personen i fråga.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ställa barnvagn eller andra föremål i trapphuset eller i korridorer. Dessa utrymmen är utrymningsvägar och måste hållas fria. Du får förvara den i barnvagnsrum, din lägenhet eller ditt förråd. Det är inte tillåtet att ställa vagnar i cykelrum.

Sophantering

Sophanteringen ser olika ut i olika fastigheter. Kärlen ska dock vara tydligt uppmärkta och instruktioner finns i din boendepärm på “Mina sidor i Pigello”. Om du är osäker kan du kontakta supporten. Observera att stora grovsopor som möbler inte får lämnas i miljörum eller på andra ställen i fastigheten, dessa slängs på närmsta återvinningscentral.

Om du inte själv har möjlighet att transportera bort ditt avfall kan du använda dig av olika tjänster som hjälper till med detta till exempel:

https://www.skraphamtarna.se/

https://taskrunner.se/transport-flytt/hjalp-att-kora-till-tippen/

https://tiptapp.com/sv/home?market=se

För att hitta återvinningscentral nära dig kan du använda dig av denna länk. Ange kommunen du bor i och du får därefter fram alla återvinningscentraler i området. Du finner även information om vad för avfall som får slängas i respektive återvinningscentral.

Det är krav på att sortera matavfall i Stockholmsregionen. Det betyder att du måste separera matavfall (matrester, äggskal mm) från hushållsavfallet (blöjor, servetter mm). Matavfallet ska läggas i dom bruna påsarna som du hittar i soprum eller trapphus och slängs sedan i kärlen specifikt avsedda för matavfall.

I Järfälla kommun har våra lägenheter avfallskvarnar och då slängs allt matavfall direkt ner i avloppet i diskhon. När du sedan kör din kvarn mals avfallet ned och sköljs ut i avloppet där det på reningsverket kan göras till biogas.

Varje fastighet har ett tömningsavtal med kommunen och avfallsentreprenör och töms efter överenskommelse. Ibland blir det fullt i kärlen närmast dörren, vi ber er därför att titta i alla kärlen och inte slänga ditt avfall på golvet.

Oftast behöver du ta med din elektronik till återvinningscentralen. Här kan du hitta din närmaste återvinningsstation!

Ange kommunen du bor i och du bör därefter få fram alla återvinningscentraler i området. Du finner även information om vad för avfall som får slängas i respektive återvinningscentral.

I fastigheter där du kan slänga elektronik i soprummet kommer följande symbol att finnas. OBS! Hittar du inte denna symbol får du inte slänga elektronik hos oss.

Övriga frågor

När du tecknar hyresavtal med oss ingår en bilaga gällande hur vi hanterar personuppgifter och du kan läsa mer i den. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via supporten.

Om bredband tillhandahålls av oss som hyresvärd kommer du få instruktioner om hur du får igång det i samband med välkomstbrevet som skickas ut ca 2 veckor innan inflytt. Du kan läsa mer i din boendepärm på ”Mina sidor i Pigello”. Får du det inte att fungera och det inte är några tillfälliga driftstörningar är du välkommen att göra en felanmälan under ”Mina sidor i Pigello” så hjälper vi dig så fort vi kan.

Tyvärr har vi inga gemensamma utrymmen i fastigheterna eller lokaler för uthyrning till privatpersoner. En del kommuner erbjuder lokaler för uthyrning så ett tips är att kolla på din kommuns hemsida.

I dagsläget har vi ingen kundtjänst du kan ringa men du kan alltid kontakta vår support för att meddela att du vill bli uppringd. Det är viktigt att du beskriver ditt ärende ordentligt så att rätt person kan ringa upp dig.

Svenska Nyttobostäder AB har ingen internkö i dagsläget och man kan därför inte flytta inom beståndet. Detta är något vi jobbar för i framtiden men just nu vet vi inte när det kommer att ske.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)