Hantering av personuppgifter

Genom att kontakta oss på genom kontaktformuläret godkänner du att Svenska Nyttobostäder AB lagrar följande uppgifter om dig:

  • Det namn som du uppger
  • Din e-postadress
  • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt meddelande


Svenska Nyttobostäder sparar personuppgifter så länge de är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna blev insamlade för. Uppgifterna används för att hantera och administrera dina meddelanden samt för att föra statistik.

Genom att kontakta oss på detta sätt lämnar du även ditt medgivande till att:

  • Du lämnar ut din e-postadress till Svenska Nyttobostäder AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • Svenska Nyttobostäder AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Svenska Nyttobostäder AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas).
  • Svenska Nyttobostäder AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande.